Privacy statement & cookiebeleid

Algemeen privacybeleid van www.communicatieprofessionals.com (hierna te noemen ‘de
website’)

• We respecteren dat jouw gegevens aan jou toebehoren. Je kunt ons daarom altijd laten weten dat je niet langer toestemming geeft om jouw gegevens door ons te laten verwerken.
• De manier waarop wij in voorkomende gevallen met jouw gegevens omgaan en veilig bewaren, geschiedt volgens de geldende Europese wet.

Welke gegevens worden verzameld?

• Als je de website bezoekt, plaatsen wij tracking cookies op het apparaat waarmee je ons hebt bezocht (mobiel, tablet, laptop of desktop).
• Deze verzamelde tracking gegevens zijn niet persoonsgebonden en geven ons informatie over bezoekersinformatie om de website te verbeteren.

Privacybeleid

Deze website legt geen persoonsgegevens vast anders dan in voorkomende gevallen tussen de partijen wordt overeengekomen. Dit laatste valt onder de verantwoordelijkheid van de partijen zelf. Gegevens (e-mail) die op deze website worden verstrekt voor het gebruik van deze website worden met jouw toestemming gebruikt en uitsluitend verwijderd op verzoek van jou, indien deze gegevens bekend zijn in het systeem van deze website.

Klacht

Wij wijzen je op de mogelijkheid om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Inlichtingen

Jouw persoonlijke gegevens kun je te allen tijde kosteloos opvragen, corrigeren, intrekken of verwijderen. Neem hiertoe contact op door het versturen van een e-mail naar: contact@communicatieprofessionals.com

Informatie aan derden

Wij geven geen enkele persoonlijke gegevens, met inbegrip van jouw adres en e-mailadres, door aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van onze orders en die voor de afwikkeling bepaalde gegevens nodig hebben. In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.

Cookies

Op de website gebruiken wij cookies om informatie over jouw bezoekgegevens op te slaan. Bij een volgend bezoek aan onze website kunnen deze gegevens eventueel snel worden opgeroepen.

©Communicatieprofessionals.com 2020